Sklep o ceni za čiščenje odpadnih voda na čistilni napravi Senožeče

datum: 06.07.2000

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o ceni za čiščenje odpadnih voda na čistilni napravi Senožeče

Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2000

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Divača na 10. redni seji dne 18. 11. 1999, sprejel naslednji
S K L E P
1
Cena za čiščenje odpadnih voda na čistilni napravi Senožeče znaša 92 SIT na m3 vode. Cena velja za vse uporabnike, ki so priključeni na čistilno napravo Senožeče.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 10/38
Divača, dne 18. novembra 1999.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet., med. l. r.