Sklep o izločitvi

datum: 05.05.2005

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o izločitvi

Uradni list Republike Slovenije, št. 44/2005

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Divača na 22. redni seji dne 31. 3. 2005 sprejel naslednjiS K L E P1Stara šola Kozjane, na parceli št. 79, z.k.vl. 187 k.o. Kozjane, po sklepu OS št. 200/96 (Uradni list RS, št. 53/96), vpisana v seznamu nepremičnin pod zaporedno št. 3., ki sestavljajo javno infrastrukturo za področje kulture v Občini Divača, se izloči iz seznama, ker ne služi več za potrebe kulture.2Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem listu RS.Št. 22/03


Divača, dne 31. marca 2005.ŽupanObčine DivačaRajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.