Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača

datum: 21.07.2006

kategorija: Novice občinskega sveta

Uradni list Republike Slovenije, št. 77/2006, Datum sprejema: 29.6.2006, Datum objave: 21.7.2006, Datum začetka veljavnosti: 5.8.2006

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejelS K L E P


o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača1. člen

V Sklepu o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača (Uradni list RS, št. 19/03) se besedilo prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:

"Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank iz 1. člena tega sklepa, se določi v višini 70 SIT na glas volilca mesečno, ki je veljavno glasoval za te stranke."


2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. OS 32/04
Divača, dne 29. junija 2006Župan Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.