Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2001

datum: 19.04.2001

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2001

Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2001

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi 99. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 20. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2001
1. člen
V sklepu o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača (Uradni list RS, št. 2/01) se zadnji stavek v 1. členu spremeni tako, da se glasi: "Obdobje začasnega financiranja traja do 30. 6. 2001."
2. člen
V 2. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
Te spremembe sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in preneha veljati z dnem objave odloka o proračunu Občine Divača za leto 2001 v Uradnem listu RS.

Št 20/03
Divača, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.