Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2001

datum: 08.12.2000

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2001

Uradni list Republike Slovenije, št. 113/2000

Na podlagi določil 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), in na podlagi 34.g člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98), je Občinski svet občine Divača na 17. redni seji z dne 23. 11. 2000 sprejel naslednji
S K L E P
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2001 znaša 0,623 SIT.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 17/03
Divača, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.