Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača od 1. 4. 1999 dalje do sprejetja proračuna za leto 1999

datum: 08.04.1999

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača od 1. 4. 1999 dalje do sprejetja proračuna za leto 1999

Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1999

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije, 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93), ter na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Divača na 4. redni seji dne 18. 3. 1999 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača od 1. 4. 1999 dalje do sprejetja proračuna za leto 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Divača za leto 1999, se financiranje javne porabe v Občini Divača začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Divača v letu 1998.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme mesečno uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih dobah po proračunu za leto 1998, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi in investicije.
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1998 in začete v letu 1998.
3. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Divača v letu 1999.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 31. 3. 1999 dalje do sprejema proračuna za leto 1999.

Št. 4/01
Divača, dne 18. marca 1999.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet., med. l. r.