Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Divača

datum: 17.01.2003

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Divača

Uradni list Rrepublike Slovenije, št. 5/2003

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01) in 32. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) izdaja župan Občine Divača
S K L E P
o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Divača
1
Občina Divača uradno posluje z elektronskim poštnim naslovom obcina@divaca.si.
Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni elektronski naslov, redno pregleduje sprejemna pisarna Občine Divača.
2
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 12/2003
Divača, dne 9. januarja 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.