Sklep o javnem dobru

datum: 11.10.2002

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o javnem dobru
Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2002

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 34. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel naslednji
S K L E P
1
Ugotovi se, da parceli:
– št. 1040/06, k.o. Divača,
– št. 1039/02, k.o. Divača,
vpisani v seznam javnega dobra, ne služijo več kot zemljišče v splošni rabi.
2
Navedeni parceli se odpišeta iz seznama javnega dobra za k.o. Divača, in pripišeta k vložni številki iste k.o., kjer je vknjižena lastninska pravica Občine Divača.
3
Predlog za spremembo v zemljiški knjigi pripravi in podpiše župan.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 34/06
Divača, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.