Sprememba Statuta Občine Divača

datum: 22.07.2006

kategorija: Novice občinskega sveta

Uradni list Republike Slovenije, št. 77/2006, Datum sprejema: 29.6.2006, Datum objave: 21.7.2006, Datum začetka veljavnosti: 5.8.2006

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejelS P R E M E M B O S T A T U T A Občine Divača1. člen

V Statutu Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) se spremeni prvi odstavek 1. člena tako, da se črta naselje "Ostrovica".2. člen

Sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. OS 32/17
Divača, dne 29. junija 2006Župan Občine Divača:
Rajko Vojtkovszky l.r.