SKLIC 11. in 12. redne seje Občinskega sveta

datum: 14.12.2007

kategorija: Novice občinskega sveta

v sredo, dne 19.12.2007 ob 16. uri in ob 18. uri, v prostorih Občine Divača

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03)

S K L I C U J E M

11. redno sejo Občinskega sveta

v sredo, dne 19.12.2007 ob 16. uri,

v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za sejo predlagam naslednji


DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 10. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Predstavitev idejne zasnove večnamenske dvorane Vreme
4. Odlok o turističnem vodenju – II. obravnava
5. Predlog proračuna Občine Divača za leto 2008- 2009 – I. obravnava
6. Odprtje razvojnega oddelka – Vrtec Sežana
7. Sklep – gradnja Večstanovanjskega objekta ob Občini (K + P + 4 + M)
8. Sklep – gradnja večstanovanjskih objektov na koncu SI 9 (K + P + 2 + M)
9. Obravnava predloga ZZP in LDS za skupne seje občinskih svetov
10. Finančne pomoči
11. Poročila odborov in komisij
12. Pobude in predlogiŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.


-Gradivo za 1. točko dnevenga reda bo posredovano naknadno;
-K 2. točki dnevnega reda poda Župan občine Divača ustno poročilo;
-Gradivo za 10. in 11. točko bo predstavljeno in predloženo na seji Občinskega sveta.


GRADIVO:

seja_os_11.zip


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03)

S K L I C U J E M

12. redno sejo Občinskega sveta

v sredo, dne 19.12.2007 ob 18. uri,

v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za sejo predlagam naslednji


DNEVNI RED:
1. Proračun Občine Divača za leto 2008- 2009 – II. obravnavaŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.