Sklep o odstopni izjavi

datum: 05.08.2005

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o odstopni izjavi
Uradni list Republike Slovenije Št. 74/2005

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, je Občinski svet občine Divača na 24. redni seji dne 16. 6. 2005, sprejelS K L E Po odstopni izjavi1Na podlagi odstopne izjave Anite Hite s funkcije članice Občinskega sveta občine Divača, se imenovano razreši s funkcije članice občinskega sveta, za kar je bila izvoljena na volitvah dne 10. 11. 2002 in potrjena s sklepom občinskega sveta št. 01/01 z dne 5. 12. 2002.2Ta sklep velja takoj.Št. 24/01Divača, dne 16. junija 2005.


ŽupanObčine DivačaRajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.