Sklep o dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki

datum: 30.12.2002

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki
Uradni list Republike Slovenije, št. 118/2002

Na podlagi 25. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Divača (Uradni list RS, št. 5/97, 11/98 in 86/98) in 32. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), izdaja župan Občine Divača
S K L E P
Dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki, kot obvezno javno gospodarsko službo na območju Občine Divača, izvaja Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana.

Št. 1259/2002
Divača, dne 24. decembra 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.