Odlok o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača

datum: 21.07.2006

kategorija: Novice občinskega sveta

Uradni list Republike Slovenije, št. 77/2006, Datum sprejema: 29.6.2006, Datum objave: 21.7.2006, Datum začetka veljavnosti: 5.8.2006

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06) in 61. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejelO D L O K

o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača1.
V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača (Primorske novice, Uradne objave št. 9/1996) se spremeni prva alineja 5. člena tako, da se črta naselje "Ostrovica".2.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. OS 32/03
Divača, dne 29. junija 2006


Župan Občine Divača:
Rajko Vojtkovszky l.r