Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2004

datum: 19.03.2004

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2004

Uradni list Republike Slovenije, št. 26/2004

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), in na podlagi 99. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Divača na 12. redni seji dne 5. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2004
1. člen
V sklepu o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača (Uradni list RS, št. 132/03), se zadnji stavek v 1. členu spremeni tako, da se glasi:
"Obdobje začasnega financiranja traja do 30. 6. 2004".
2. člen
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in preneha veljati z dnem objave odloka o proračunu Občine Divača za leto 2004 v Uradnem listu RS.

Št. 12/01
Divača, dne 5. marca 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.