Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

datum: 11.10.2002

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2002

Na podlagi 33., 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 34. redni seji dne 26. 9. 2002 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
1
Tanjo Cerkvenik, roj. 12. 7. 1976, Škoflje 4, 6217 Vremski Britof, se razreši s funkcije namestnika člana občinske volilne komisije.
Vlasto Parapat, roj. 27. 3. 1965, Bogomirja Magajne 3, 6215 Divača, se razreši s funkcije člana občinske volilne komisije.
2
Za namestnika predsednika občinske volilne komisije se imenuje Tanja Cerkvenik, roj. 12. 7. 1976, Škoflje 4, 6217 Vremski Britof.
Za člana občinske volilne komisije se imenuje Pavel Škamperle, roj. 27. 8. 1939, Kajuhova 1, 6215 Divača.
Za namestnika člana Občinske volilne komisije se imenuje Adrijan Premrl, roj. 14. 1. 1943, Senožeče 82/b, 6224 Senožeče.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 34/07
Divača, dne 29. septembra 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.