Sklep o zmogljivosti javnega zavoda osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača

datum: 11.02.2000

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o zmogljivosti javnega zavoda osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača

Uradni list Republika Slovenija, št. 12/2000

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95 in 39/99), 6. člena odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 20. člena odredbe o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa devetletne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Divača na 11. seji dne 21. 12. 1999 sprejel
S K L E P
o zmogljivosti javnega zavoda osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
1. člen
Določi se zmogljivost javnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača:
Za pogoje osemletnega osnovnega šolanja

-----------------------------------------------------------------------------------
Šola Učilnice Učilnice Učilnice Učenci
do 42 m od 52–56 m nad 56 m
-----------------------------------------------------------------------------------
Centralna šola Divača 6 9 420
Podružnična šola Misliče 2 42
Podružnična šola Senožeče 4 112
Podružnična šola Vreme 2 42
-----------------------------------------------------------------------------------
Skupaj 2 8 13 616
-----------------------------------------------------------------------------------
Za pogoje devetletnega osnovnega šolanja
-----------------------------------------------------------------------------------
Šola Učilnice Učilnice: Učilnice Učenci
do 56 m 56 in več m za skupinski
pouk (do 40 m)
-----------------------------------------------------------------------------------
Centralna šola Divača 6 9 4 420
Podružnična šola Misliče 2 1 42
Podružnična šola Senožeče 4 1 112
Podružnična šola Vreme 2 1 42
-----------------------------------------------------------------------------------
Skupaj 10 13 7 616
-----------------------------------------------------------------------------------

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Št. 11/06
Divača, dne 21. decembra 1999.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet., med. l. r.