Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2002

datum: 05.04.2002

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2002

Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2002

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in na podlagi 99. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 29. redni seji dne 21. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2002
1. člen
V sklepu o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača (Uradni list RS, št. 102/01) se zadnji stavek v 1. členu spremeni tako, da se glasi: "Obdobje začasnega financiranja traja do 30. 6. 2002."
2. člen
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in preneha veljati z dnem objave odloka o proračunu Občine Divača za leto 2002 V Uradnem listu RS.

Št. 29/01
Divača, dne 21. marca 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.