Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Divača

datum: 21.09.1998

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 64/1998

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94), in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Divača na seji 11. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine Divača
1
V Občinsko volilno komisijo občine Divača se imenujejo:
1. Lenčka Žefran, roj. 1970, predsednica,
2. Nataša Brejc, roj. 1970, namestnica,
3. Alojz Mahorčič, roj. 1946, član,
4. Milan Felicjan, roj. 1932, namestnik,
5. Tatjana Cerkvenik, roj. 1964, članica,
6. Suzana Škrlj, roj. 1974, namestnica,
7. Vlasta Ferfila, roj. 1957, članica,
8. Marga Milavec, roj. 1974, namestnica.
2
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Divača, Kraška cesta 32.
3
Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 6/1
Divača, dne 11. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.