Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Divača

datum: 26.05.2006

kategorija: Novice občinskega sveta

Uradni list Republike Slovenije, št. 55/2006, Datum sprejema: 11.5.2006, Datum objave: 26.5.2006, Datum začetka veljavnosti: 10.6.2006

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, ZLV-UPB2) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet Občine Divača na svoji 31. redni seji dne 11. 5. 2006 sprejel naslednjiS K L E P

o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Divača1.

Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Divača za mandatno obdobje štirih let v naslednji sestavi:


za predsednika Občinske volilne komisije se imenuje

– Denis Zobarič, Povir 65, 6210 Sežana

za namestnico predsednika Občinske volilne komisije se imenuje

– Nina Cek, Ivana Turšiča 4, 6210 Sežana


za člane Občinske volilne komisije se imenujejo:

– Mojca Matjažič, Ludvika Požrlja 4, 6215 Divača

– Sabina Vatovec, Prekomorskih brigad 7, 6215 Divača

– Viljem Gerželj, Senožeče 104/f, 6224 Senožečeza namestnike članov Občinske volilne komisije se imenujejo:

– Andrej Škapin-mlajši, Potoče 1, 6210 Sežana

– Gregor Kocjan, Senožeče 114, 6224 Senožeče

– Saška Dujmič, Albina Dujca 4, 6215 Divača.2.

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.Št. OS 31/7
Divača, dne 11. maja 2006Župan Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r