Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2003

datum: 04.04.2003

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2003

Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2003

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), in na podlagi 99. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 3. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2003
1. člen
V sklepu o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača (Uradni list RS, št. 109/02), se zadnji stavek v 1. členu spremeni tako, da se glasi: "Obdobje začasnega financiranja traja do 30. 6. 2003."
2. člen
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in preneha veljati z dnem objave odloka o proračunu Občine Divača za leto 2003 v Uradnem listu RS.

Št. 3/01
Divača, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.