Zacetek priprave OPN

datum: 28.04.2008

kategorija: Novice občinskega sveta

SKLEP o zacetku priprave OPN