Sklic 19. redne seje Občinskega sveta

datum: 12.12.2008

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM19. redno sejo Občinskega sveta
v četrtek, dne 18.12.2008 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Poročilo župana
2. Razvojni program podeželja Krasa in Brkinov - (druga obravnava)
3. Potrditev članov sveta zavoda Kosovelove knjižnice Sežana

seja_os_19.zipŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.


Gradivo k točki 2. je bilo posredovano v gradivu za 17.redno sejo.
Pri točki 2. bo poročevalec ga. Suban Vlasta in ga. Nataša Matevljič.