Sklic 20. redne seje Občinskega sveta

datum: 02.03.2009

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
20. redno sejo Občinskega sveta
v torek, dne 10.03.2009 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev Zapisnikov: 18. in 19. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Lokacija novega vrtca v Divači
4. Spremembe Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevzema komunalnih odpadkov
5. Spremembe Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Divača
6. Spremembe Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev
7. Spremembe Pravilnika o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev
8. Program dela OS v letu 2009
9. Imenovanje :
- člana v Odbor za proračuna in finance
- članov v Svet javnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
10. Finančne pomoči
11. Poročila odborov in komisij
12. Pobude in predlogi

seja_os_20.zip
ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.