Sklic nadaljevanja 21. redne seje Občinskega sveta

datum: 03.04.2009

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic nadaljevanja 21. redne seje Občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)


SKLICUJEM
nadaljevanje 21. redne seje Občinskega sveta,

ki bo v sredo, dne 8.4.2009 ob 16. uri,

v sejni sobi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.
Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Rebalans proračuna Občine Divača za leto 2009

21_seja_os_2.zipŽUPAN:
Matija Potokar,
univ.dipl.prav.,l.r.