Sklic 23. redne seje Občinskega sveta

datum: 23.04.2009

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 23. redne seje Občinskega sveta

Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača
SLOVENIJA


Številka: 032-0010/2009-01
Divača: 23.04.2009
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)
SKLICUJEM
23. redno sejo Občinskega sveta
v ponedeljek, dne 04.05.2009 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.
Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Odlok o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (skrajšani postopek)

ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.,l.r.
Gradivo k točki dnevnega reda je bilo posredovano skupaj z vabilom in ostalim gradivom za 22. redno sejo