Sklic 4. izredne seje Občinskega sveta

datum: 13.08.2009

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 4. izredne seje Občinskega sveta

Številka: 032-0015/2009-01
Divača: 7.8.2009

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)


SKLICUJEM
4. izredno sejo Občinskega sveta
v četrtek, dne 13.08.2009 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED :
1. Pregled in potrditev Zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Divača (skrajšani postopek) in Odškodninski zahtevki


ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.,l.r.