Sklic 28. redne seje Občinskega sveta

datum: 04.03.2010

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 28. redne seje Občinskega sveta

Številka: 032-0002/2010-01
Divača: 04.03.2010Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)


SKLICUJEM
28. redno sejo Občinskega sveta v četrtek, dne 11.03.2010
ob 16. uri, v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za sejo predlagam naslednji
DNEVNI RED:

1. Aktualnost programa Občine Divača (ki je bil predstavljen na svetu Parka Škocjanskih jam v začetku leta 2007)

2. Seznanitev s potekom priprave OPN Občine Divača ter s potekom priprave Programa varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2011–2015 ter državnega prostorskega načrta za območje Parka

3. Predstavitev skupnih projektov Občine Divača in Parka Škocjanske jame

4. RaznoŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.,l.r.
 

Dopolnjeno gradivo 28. seja