Sklic 5. izredne seje Občinskega sveta

datum: 30.03.2010

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 5. izredne seje Občinskega sveta

Številka: 032-0003/2010-1
Divača: 30.03.2010

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
5. izredno sejo Občinskega sveta
v petek, dne 02.04.2010 ob 13. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za sejo predlagam naslednji

D N E V N I R E D :

1. Sprejem sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Občine Divača

2. Imenovanje predstavnika Občine Divača v svet Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana

3. Dodelitev občinskega stanovanja v začasni najem


ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.

gradivo