Sklic 6. izredne seje Občinskega sveta

datum: 21.07.2010

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 6. izredne seje Občinskega sveta

Številka: 032-0009/2010-1
Divača: 20.07.2010


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
6. izredno sejo Občinskega sveta
v ponedeljek, dne 26.07.2010 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Obravnava in odgovor na tožbo župana Občine Divača

2. Pravilnik o o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine DivačaŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav.

Gradivo 6. izredna seja
RAZLOGI ZA SKLIC SEJE:

K 1. točki:
Dne 12.07.2010 je na občino Divača prišel poziv Občinskemu svetu Občine Divača s strani Upravnega sodišča Republike Slovenije v zvezi s tožbo župana Občine Divača v zvezi s sklepom Občineskega sveta št. 032-0004/2010-05 (Imenovanje komisije za pripravo revizije). Skladno z zahtevo sodišča je občinska uprava pripravila vse zahtevane spise, ki se nanašajo na zadevo. Ker je potrebno na dopis sodišča odgovoriti v roku 30 dni, je nujno sklicati občinski svet, da se o zadevi odloči.

K 2. točki:
Upravičenci nestrpno pričakujejo vračanje sredstev iz naslova vlaganj v TK omrežje, Občina Divača pa je s strani občine Sežana prejela še nekaj sredstev, ki se prištejejo k tistim za katera je bila v lanskem letu sklenjena poravnava z državnim tožilstvom. Ker bo naslednja seja OS verjetno šele v septembru, predlagam, da se Pravilnik obravnava in sprejme in se lahko začne s postopki vračanja.