Sklic 33. redne seje Občinskega svta

datum: 08.09.2010

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 33. redne seje Občinskega svta

Številka: 032-0013/2010-01
Divača: 31.08.2010Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
33. redno sejo Občinskega sveta v sredo 8.9.2010 predvidoma ob 19. uri, po zaključeni okolje varstvveni delavnici , ki jo organizirata TKŠD Mejame in
Občina Divača, s pričetkom ob 16.30 uri v Danah pri Divači in vas vljudno vabita, da se je udeležite.
Seja Občinskega sveta bo potekala v prostorih Kmečkega turizma »Ošterija na Planinci« v Danah pri Divači .

Za sejo predlagam naslednji
DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev Zapisnika 32. redne seje OS, 6. izredne seje OS in 2. Korespondenčne seje OS
2. Poročilo župana
3. Odlok o zaključnem računu 2009 in poročilo nadzornega odbora Občine Divača
4. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača
5. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (prva in druga obravnava – združenje obravnav po 2. odstavku 77. člena poslovnika)
6. Dopolnitev programa razpolaganja s premoženjem
7. Sklep o izločitvi iz JD
8. Soglasje k predlaganim splošnim pogojem poslovanja (pokopališka in pogrebna dejavnost)
9. Letni program kulture za leto 2010
10. Sklep o določitvi intervencijske poti
11. Finančne pomoči
12. Poročila odborov in komisij
13. Pobude in predlogi


ŽUPAN:
Matija Potokar, univ.dipl.prav., l.r.