Sklic 2. redne seje Občinskega sveta

datum: 12.11.2010

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 2. redne seje Občinskega sveta

Številka: 032-0018 /2010-01
Divača: 12.11.2010

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
2. redno sejo Občinskega sveta
v sredo, dne 17.11.2010 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev Zapisnika 1. redne seje OS
2. Poročilo župana
3. Imenovanje članov v stalna delovna telesa občinskega sveta
4. Pobude in predlogi

ŽUPAN:
Drago Božac

Vabljeni :
- člani občinskega sveta
- direktor občinske uprave - g.Felicjan
- predstavniki sredstev javnega obveščanja