Sklic 3. redne seje občinskega sveta

datum: 02.12.2010

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 3. redne seje občinskega sveta

Številka: 032-0021/2010-01
Divača: 02.12.2010

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
3. redno sejo Občinskega sveta
v četrtek, dne 16.12.2010 ob 17. uri, v prostorih Občine Divača,
Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev Zapisnika 2. redne seje OS
2. Informacija župana
3. Poročilo direktorja občinske uprave, finančno poročilo in polletno poročilo
4. Program javnih del za leto 2011 v Občini Divača
5. Določitev vrednosti točke:
- za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
- za izračun komunalne takse za leto 2011
- za izračun najemnine za oddajo poslovnih prostorov za leto 2011
6. Imenovanja:
- Kandidatov za sodnike porotnike,
- Predstavnike Občine Divača v Javne zavode
- Uredniški odbor
7. Finančne pomoči
8. Poročila odborov in komisij
9. Pobude in predlogi

ŽUPAN:
Drago Božac., l.r.

Gradivo - 3. seja


Gradivo za točke 3., 8., in 9. bo dostavljeno naknadno,
točke 2., 6. in 7. Bodo predstavljene na seji sveta.