Sklic 5. redne seje občinskega sveta

datum: 22.03.2011

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 5. redne seje občinskega sveta

Številka: 032-0004/2011-01
Divača: 16.3.2011

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
5. redno sejo Občinskega sveta v ponedeljek, dne 28.03.2011 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev Zapisnika 4. redne seje OS
2. Informacija župana
3. Predstavitev projekta obnove in prihranka električne energije pri javni razsvetljavi
4. Predstavitev predloga proračuna Občine Divača za leto 2011
5. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila (skrajšani postopek)
6. Obravnava in sprejem Cenika za oglaševanje v občinskem glasilu
7. Obravnava in potrditev Deklaracije Primorskih občin v podporo pobudi za uveljavitev zaščitne klavzule …
8. Potrditev cen za Vrtec
9. Pristop k podpisu pogodbe o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa
10. Vrtec Divača - odločitev
11. Poročila odborov in komisij
12. Pobude in predlogi

Gradivo 5. sejaŽUPAN:
Drago Božac, l.r


Vabljeni:
- g. Furlan - direktor podjetja Javna razvetljava d.d. Ljubljana – vabljen k 3. točki DR
- g. Rogič - predstavnik CI Kras – vabljen k 7. točki DR
- g. Novak- predstavnik CI Primorska – vabljen k 7. točki DR