Sklic 6. redne seje občinskega sveta

datum: 23.03.2011

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 6. redne seje občinskega sveta

Številka: 032-0005/2011-01
Divača: 16.3.2011

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM

6. redno sejo Občinskega sveta v ponedeljek, dne 28.03.2011 ob 19. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2011 (prva obravnava)
2. Poročila odborov in komisij
3. Pobude in predlogi

ŽUPAN:
Drago Božac
 

Gradivo