Sklic 7. redne seje občinskega sveta

datum: 07.04.2011

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 7. redne seje občinskega sveta

Občina Divača
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača
SLOVENIJA


Številka: 032-0006/2011-01
Divača: 7.4.2011

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
7. redno sejo Občinskega sveta v četrtek, dne 14.04.2011 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev Zapisnika 5. in 6. redne seje OS
2. Informacija župana
3. Poročilo medobčinske inšpekcijske službe za leto 2010
4. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2011 (druga obravnava)
5. Poročilo o delni povrnitvi stroškov volilnih kampanj za lokalne volitve 2010 v Občini Divača
6. Potrditev komisije za poslovne prostore
7. Poročila odborov in komisij
8. Pobude in predlogi


ŽUPAN:
Drago Božac., l.r.Gradivo k 1. in 8. Točki dnevnega reda bo posredovano naknadno.


gradivo 7. seja 14.4.2011