Sklic 1. izredne seje Občinskega sveta

datum: 11.11.2011

kategorija: Novice občinskega sveta

Sklic 1. izredne seje Občinskega sveta v ponedeljek, dne 14.11.2011 ob 17. uri,
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje OS
2. Soglasje k imenovanju direktorja Razvojnega centra Divača
3. Razrešitev in imenovanje člana Statutarno-pravne komisije
4. Sklep o prenehanju najemnega razmerja
5. Informacija župana


Sklic 1. izredne seje Občinskega sveta