Sklic 10. in 11. redne seje Občinskega sveta

datum: 02.01.2012

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
10. redno sejo Občinskega sveta v torek, dne 20.12.2011 ob 16. uri in
11. redno sejo Občinskega sveta v torek, dne 20.12.2011 ob 17. uri
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za 10. redno sejo predlagam naslednji
DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje OS,
2. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2012 (predstavitev).

Za 11. redno sejo predlagam naslednji
DNEVNI RED:
1. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2012 (prva obravnava),
2. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Divača (druga obravnava),
3. Odlok o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega prometa v Občini Divača (druga obravnava),
4. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja (skrajšan postopek),
5. Soglasje k predlogu Sprememb Statuta Razvojnega centra Divača, Zavoda za razvoj podeželja,
6. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (skrajšan postopek),
7. Določitev vrednosti točke:
- za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012,
- za izračun komunalne takse za leto 2012,
- za izračun najemnine za oddajo poslovnih prostorov za leto 2012,
8. Stanovanjski program Občine Divača za leto 2011 (pregled realizacije),
9. Sklep o prenosu MSFI in Škrateljnove hiše v upravljanje Razvojnemu centru Divača,
10. Sklep o izločitvi parcel iz javnega dobra,
11. Sprememba cene:
- programa razvojnega oddelka vrtca Sežana,
- socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«,
12. Javna dela v Občini Divača v letu 2012,
13. Imenovanje:
- Občinskega energetskega managerja za Občino Divača,
- predstavnika Občine Divača v svet območne izpostave JSKD -enota Sežana,
- potrditev predloga za imenovanje predstavnika v senat za reševanje pritožb zoper policiste,
14. Informacija župana,
15. Finančne pomoči,
16. Poročila odborov in komisij,
17. Pobude in predlogi.

Župan Občine Divača
Drago BožacGradivo 10. redna seja

Gradivo 11. redna seja