LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

datum: 16.05.2012

kategorija: Novice občinskega sveta

Občina Divača objavlja končno poročilo Lokalnega energetskega koncepta Občine Divača

Cilj lokalnega energetskega koncepta je analiza energetskega stanja v občini Divača ter postavitev
primernih ukrepov za izboljšanje tega stanja na področjih javnega in privatnega sektorja ter
industrije. Z zadostitvijo glavnega cilja projekta bodo neposredno zadoščeni tudi cilji: zmanjšanje
emisij škodljivih plinov v okolje, ustvarjanje prihrankov za občino in njene prebivalce na področju
energetike, pridobitev možnosti za subvencioniranje raznih projektov s strani države in evropske
skupnosti na področju energetike, itd.

LEK-končno poročilo