Sklic 16. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 08.12.2012

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM

16. redno sejo Občinskega sveta v torek, dne 11.12.2012 ob 19. uri
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.

Za 16. redno sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnikov:

- 15. redne seje in

- 6. korespondenčne seje OS

2. Obravnava in sprejem 2. rebalansa proračuna Občine Divača za leto 2012

3. Potrditev vrednosti točke:

- Za izračun komunalne takse v občini Divača za leto 2013

- Za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Divača za leto 2013

- Za izračun najemnine za oddajo poslovnih prostorov Občine Divača v najem za leto 2013

4. Podaljšanje najemnih pogodb za neprofitna najemna stanovanja

5. Predlog za razglasitev »Mitnice« v Senožečah za spomenik državnega pomena

6. Finančne pomoči

7. Pobude in predlogiŽupan Občine Divača
Drago BožacCelotno gradivo za 16.redno sejo