Sklic 18. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 10.04.2013

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
18. redno sejo Občinskega sveta v torek, dne 16.04.2013 ob 16. uri
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.


Številka: 032-0005/2013-01
Divača: 10.04.2013


Za 18. redno sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:


1. Predlog proračuna Občine Divača za leto 2013 – I. obravnava


Župan Občine Divača:
Drago Božac, l.r.

Celotno gradivo za 18. redno sejo