Sklic 23. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 30.01.2014

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07)

SKLICUJEM
23. redno sejo Občinskega sveta četrtek, dne 13.2.2014 ob 17. uri
v prostorih Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača.Za 23. redno sejo predlagam naslednji


DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje OS

2. Proračun Občine Divača za leto 2014 – 1. obravnava

 • Predlog odloka in sklepa

 • Splošni del

 • Posebni del

 • Načrt razvojnih programov

 • Kadrovski načrt

 • Program ravnanja z nepremičnim premoženjem


 • Župan Občine Divača
  Drago Božac


  Celotno gradivo za 23. redno sejo