Sklic 12. redne seje občinskega sveta

datum: 05.05.2016

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)   

 SKLICUJEM  12. redno sejo  Občinskega sveta  

v ponedeljek dne 9.5.2016 ob 17. uri,  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača 

 

Za 12. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.  Predlog  sklepa o  oprostitvi dela komunalnega prispevka

2.   Poročila o poslovanju  javnih zavodov in podjetij v letu 2015:

3.   Vprašanja in  pobude 

 

Številka:   032-0007/2016-01

Divača:    5.5.2016  

 

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Celotno gradivo