NADOMESTNE VOLITVE V OBČINSKI SVET

datum: 20.12.2016

kategorija: Novice občinskega sveta

Konec septembra, je umrl član občinskega sveta Občine Divača – Matej Bezeljak.

Zakon o lokalni samoupravi v drugem odstavku 37.a člena določa, da članu občinskega sveta, preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Dne 15.12.2016 je Občinski svet Občine Divača na svoji 15. redni seji ugotovil, da je Mateju Bezeljaku predčasno prenehal mandat zaradi smrti.

Ugotovitveni sklep občinskega sveta

V Zakonu o lokalnih volitvah je določeno, da se nadomestne volitve opravijo, če članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na večinskih volitvah, preneha mandat.

Občinska volilna komisija mora najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi občinskega sveta, o prenehanju mandata člana občinskega sveta, razpisati nadomestne volitve.

Nadomestne volitve se opravijo v volilni enoti, v kateri je bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. Opravijo se po večinskem načelu. Na nadomestnih volitvah je izvoljen kandidat, ki je dobil največ glasov. Član občinskega sveta se izvoli za čas do izteka mandatne dobe občinskega sveta.

 

Občinska volilna komisija se je na svoji prvi redni seji 16.12.2016 seznanila z ugotovitvenim sklepom občinskega sveta, pričela s potrebnimi postopki in razpisala nadomestne volitve v Občinski svet Občine Divača.

 

Sklep Občinske volilne komisije

Razpis nadomestnih volitev  (Uradno glasilo slovenskih Občin, št. 63/16 z dne 16.12.2016)

 

Vsa nadaljna obvestila, obrazci in ostale zadeve v zvezi z nadomestnimi volitvami v občinski svet Občine Divača se nahajajo pod "Nadomestne volitve v občinski svet" na levi strani ekrana.

 

Tajnik Občinske volilne komisije

Iztok Felicjan