Sklic 16. redne seje občinskega sveta

datum: 19.01.2017

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)  

SKLICUJEM  16. redno sejo  Občinskega sveta,  

v četrtek ,  dne 26.1.2017 ob 15. uri,  v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

 Pregled in potrditev: Zapisnik 15. redne seje OS.

 

Za 16. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.       Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2.       Dopolnjen predlog proračuna Občine Divača za leto 2017 – II. obravnava

3.       Spremembe in dopolnitve Odloka o pristojnostih in nalogah  KS v občini Divača

4.       Poročila odborov in komisij

5.       Pobude in vprašanja 

 

Številka:  032-0002/2017-01

Divača:    19.1.2017

 

Županja Občine Divača

 Alenka Štrucl Dovgan

 

Celotno gradivo