URADNI REZULTAT NADOMESTNIH VOLITEV V OBČINSKI SVET OBČINE DIVAČA

datum: 05.03.2017

kategorija: Novice občinskega sveta

 

URADNI REZULTATI NADOMESTNIH VOLITEV 2017 V OBČINI DIVAČA

  

1.   Volilna udeležba

Število volilnih upravičencev

v Občini Divača v 2. volilni enoti:      748

Glasovalo:                                                 158

Procent udeležbe:                                  21,12 %

 

2. Posamezni kandidati za člane občinskega sveta občine Divača so prejeli naslednje število glasov:

Zap. Št.

Ime in priimek kandidata

Število glasov

% glasov

1.

  BRANKA ŠKRLJ

   72

   48,00

2.

  MATIJA POTOKAR

   78

   52,00

 

3. Rezultati nadomestnih volitev po voliščih  

OBČINA

VE

Kandidat

997                PO POŠTI

901 PREDČASNO

01902002 DIVAČA

01902003 DOLNJE LEŽEČE

01903004 NAKLO

01902005 DANE

SKUPAJ

IZVOLJEN  DA/NE

DIVAČA

2

BRANKA ŠKRLJ

0

0

7

16

12

37

72

NE

DIVAČA

2

MATIJA POTOKAR

0

0

6

15

17

40

78

DA

 

4. V volilni enoti 2 je bil na nadomestnih volitvah izvoljen Matija Potokar, Kačiče-Pared 17a, 6215 Divača.