ODGLAS POŽARNE OGROŽENOSTI

datum: 18.04.2017

kategorija: Novice občinskega sveta

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

 

 

 Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s 15. aprilom 2017

 

R A Z G L A Š A

 

prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. aprila 2017, na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba.

V navedenih občinah bosta Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija 15. aprila 2017 prenehala izvajati poostren nadzor.  

Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote in osebe znotraj njihovih organizacij.    

 

Razglas