JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Divača

datum: 23.10.2017

kategorija: Novice občinskega sveta

  V skladu z določili Resolucije o normativni dejavnosti  (ReNDej), ki zavezuje tudi samoupravne lokalne skupnosti in s katero je Državni zbor RS določil, da je treba pri pripravi predpisov določiti standarde sodelovanja javnosti, da se dosegajo boljša kakovost, čim večja družbena sprejemljivost in utemeljenost predpisov se je županja Občine Divača odločila, da se  predlog Odloka o javnem redu in miru v Občini Divača, po izvedeni prvi obravnavi na Občinskem svetu, da v javno razpravo, ki traja  najmanj 15 dni.

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pa določa, da je vsak organ dolžan posredovati v svetovni splet predloge predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa. V skladu z določilom tretjega odstavka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja pa mora organ (župan) objaviti predlog predpisa vsaj 7 dni pred njegovo izdajo.

 Javna razprava poteka od ponedeljka  23.11.2017 do ponedeljka  20.11.2017.

 Predlog  Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Divača , se objavi na internetni strani Občine Divača.

 Pripombe in predlogi k predlogu  Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Divača  se pošljejo županji Občine Divača:

  • pisno na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača, z dopisom »Pripombe na predlog   Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Divača«,

  • v elektronski obliki na elektronski naslov: obcina@divaca.si ali
  •  osebno z vpisom v knjigo pripomb, ki se nahaja v sejni sobi Občine Divača.

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Sklep o javni razpravi

Predlog  Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Divača