Sklic 22.redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 16.04.2018

kategorija: Novice občinskega sveta

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)

SKLICUJEM 22. redno sejo  Občinskega sveta  

v torek,  dne 24.4.2018 ob 17. uri,   v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

 Za 22. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 1.       Poročilo o delu MIR-a za Občino Divača   ter   Ocena stanja varnosti na območju občine Divača

 2.       Poročilo o delu javnih zavodov:

 3.       Pobude in predlogi

 

 Celotno gradivo

                                                                                                                                

Županja Občine Divača: 

Alenka Štrucl Dovgan

 

Številka:  032-0004/2018-01

Divača:    13.4.2018