Objava sklepov o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN in sklepa o začetku postopka priprave OPPN GC Senožeče

datum: 30.05.2018

kategorija: Novice občinskega sveta

Županja Občine Divača je sprejela naslednje sklepe o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Divača:

  1. Sklep št. 350-0005/2018-3
  2. Sklep št. 350-0006/2018-3
  3. Sklep št. 350-0007/2018-3
  4. Sklep št. 350-0009/2018-1 

in sklep o začetku postopka priprave OPPN GC Senožeče 
Sklep  o začetku postopka priprave »Občinskega podrobnega prostorskega načrta GC Senožeče«