Objava sklepov o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN in sklepa o začetku postopka priprave OPPN GC Senožeče

datum: 30.05.2018

kategorija: Novice občinskega sveta

Županja Občine Divača je sprejela naslednje sklepe o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Divača:

  1. Sklep _SD_OPN1
  2. Sklep_SD_OPN2
  3. Sklep_SD_OPN3
  4. Sklep_SD_OPN4 
        Popravek sklepa SD_OPN4

in sklep o začetku postopka priprave OPPN GC Senožeče 
Sklep  o začetku postopka priprave »Občinskega podrobnega prostorskega načrta GC Senožeče«