Sklic 2. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 11.12.2018

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15)

  

 SKLICUJEM  2. redno sejo  Občinskega sveta  v ponedeljek,  dne 17.12.2018 ob 19.30,   

v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

 Pregled in potrditev zapisnika  1. redne  seje OS.

 

Za 2. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

 

1.    Imenovanje članov v Občinske odbore in  Nadzorni odbor

2.    Pobude in vprašanja    

 

Celotno gradivo

 

Županja Občine Divača                                                                                                                                

  Alenka Štrucl Dovgan   

 

Številka:  032-0016/2018-01

 Divača:   11.12.2018